Forsíða / Forsíða / Um Fókus

 Félagsmiðstöðin Fókus

Starfsmenn
 • Berglind Ragnarsdóttir
  Berglind Ragnarsdóttir Forstöðukona

  Berglind er í Fókus alla virka daga, mánudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld.
  Starfshlutfall: 100%
  Sími: 664-7623 / 411-5820

 • Linda Dögg Rúnarsdóttir
  Linda Dögg Rúnarsdóttir Frístundaleiðbeinandi

  Linda er í Fókus mánudaga, mánudagskvöld, miðvikudaga, miðvikudagskvöld, föstudaga og annað hvert föstudagskvöld.
  Starfshlutfall: 
  76%
  Sími: 411-5820

 • Magnús Þór Gunnlaugsson
  Magnús Þór Gunnlaugsson Frístundaleiðbeinandi

  Maggi er í Fókus alla virka daga, mánudagskvöld, miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld.
  Starfshlutfall:
  50%
  Sími: 411-5820

 • Robin William Varadaraj
  Robin William Varadaraj Frístundaleiðbeinandi

  Robin er í Fókus mánudagskvöld, miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld.
  Starfshlutfall: 
  33%
  Sími: 411-5820

  Leiðarljós og gildi

  Leiðarljós í frístundastarfi

  Börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

   

  Gildi frístundastarfs 

  Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi góður vettvangur fyrir uppeldisstarf þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Í frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni, virkni og þátttöku. Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum og unglingum skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og innihaldsríku starfi. Þar gefst jafnframt gott tækifæri til tómstundamenntunar þar sem frístundaráðgjafar fræða börn og unglinga um ávinning tómstundaiðkunar og hvernig hún getur haft áhrif á lífsgæði þeirra og lífsfyllingu.

   

  Þríþætt uppeldisgildi frístundastarfs

  Forvarnargildi – Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi í umsjá fagfólks í öruggu umhverfi hefur mikið forvarnargildi. Rannsóknir sýna að verulega hefur dregið úr reykingum og áfengis- og fíkniefnaneyslu hjá unglingum á grunnskólaaldri á undanförnum árum. Talið er að þátttaka í skipulögðu frístundastarfi hafi þar haft jákvæð áhrif, auk þess sem hún hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Með því að bjóða börnum og ungu fólki upp á jákvæð viðfangsefni í frítímanum með sterkum fyrirmyndum aukast líkur á því að þau kjósi heilbrigðan lífstíl og forðist áhættuhegðun.

  Menntunargildi – Í frítímanum fást börn og unglingar við fjölbreytt og skapandi verkefni þar sem lögð er áhersla á virkni, frumkvæði og sköpun. Þátttaka í slíkum verkefnum færir unga fólkinu reynslu og þekkingu sem það býr að og getur yfirfært á samfélagið. Hér er ekki um formlegt nám að ræða heldur er lögð áhersla á reynslunám og óformlegt nám. Með óformlegu námi er átt við nám sem ekki á sér stað á vegum skilgreindra menntastofnana og endar með prófi. Í óformlegu námi er þó unnið að fyrirfram settum markmiðum og leiðbeinendur veita þann stuðning sem þarf til að þau náist innan ákveðins tímaramma. Í frístundastarfi á sér einnig stað svokallað tilviljanakennt nám en það er nám í gegnum viðfangsefni í daglegu lífi í tengslum við vinnu, fjölskyldu eða frítíma. Ekki er um að ræða skipulagða fræðslu hvað varðar markmið, námstíma eða stuðning og er yfirleitt ómeðvitað.

  Afþreyingargildi – Að skemmta sér, hlæja og verja tíma í góðum hópi án sýnilegs markmiðs er mikilvægur hluti af lífinu og nauðsynlegt að skapa börnum, unglingum og ungu fólki tíma og aðstöðu til afþreyingar undir þessum formerkjum. Börn og unglingar hafa þörf fyrir að tilheyra hópi, eiga í samskiptum og njóta samveru með jafningjum. Þar að auki sýna rannsóknir fram á mikilvægi þess að börn og unglingar geti litið til annara fullorðinna, auk foreldra sinna, sem fyrirmynda og mynda við þá tengsl.

  Fókusráð

  Fókusráð

  Fókusráðið er ráð sem samanstendur af unglingum í Ingunnarskóla. Ráðið tekur þátt í skipulagningu á dagskrá og viðburðum á vegum Fókus og er rödd unglinganna í hverfinu. Ráðsmeðlimum gefst kostur á því að fara á Landsmót Samfés fyrir hönd Fókus og taka þar þátt á landsþingi ungs fólks þar sem yfir 300 unglingar víðs vegar af landinu koma saman, bera málefni á borð og koma þeim síðar á framfæri.

   

  Fókusráð 2020-2021

  Félagsmiðstöðin Fókus er staðsett í Grafarholti og er með starfsemi fyrir alla krakka og unglinga í 5.-10.bekk í Ingunnarskóla. Fókus er partur af frístundamiðstöðinni Árseli.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt