Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Home » Forsíða – Tían » Um Tíuna

 Félagsmiðstöðin Tían

Félagsmiðstöðin Tían er ein af þremur félagsmiðstöðvum í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti sem starfrækt er af Árseli, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.
Lögð er á áherslu á samvinnu við skólana þrjá (Árbæjar,-Ártún oog Selásskóla) sem og foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga og er öllum að kostnaðarlausu nema annað sé auglýst. 
Félagsmiðstöðin Tían er staðsett í Árseli sem er við Árbæjartorg.  
Forstöðumaður Tíunnar er Bjarni Þórðarson. Hægt er að hafa samband við starfsmenn Tíunnar í gegnum netfangið tian@reykjavik.is og í síma 411-5810 eða senda á forstöðumann í netfangið bjarni.thordarson@reykjavik.is eða í síma 695-5041.

Leiðarljós og gildi

Leiðarljós í frístundastarfi

Börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

Gildi frístundastarfs 

Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi góður vettvangur fyrir uppeldisstarf þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Í frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni, virkni og þátttöku. Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum og unglingum skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og innihaldsríku starfi. Þar gefst jafnframt gott tækifæri til tómstundamenntunar þar sem frístundaráðgjafar fræða börn og unglinga um ávinning tómstundaiðkunar og hvernig hún getur haft áhrif á lífsgæði þeirra og lífsfyllingu.

 

Þríþætt uppeldisgildi frístundastarfs

Forvarnargildi – Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi í umsjá fagfólks í öruggu umhverfi hefur mikið forvarnargildi. Rannsóknir sýna að verulega hefur dregið úr reykingum og áfengis- og fíkniefnaneyslu hjá unglingum á grunnskólaaldri á undanförnum árum. Talið er að þátttaka í skipulögðu frístundastarfi hafi þar haft jákvæð áhrif, auk þess sem hún hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Með því að bjóða börnum og ungu fólki upp á jákvæð viðfangsefni í frítímanum með sterkum fyrirmyndum aukast líkur á því að þau kjósi heilbrigðan lífstíl og forðist áhættuhegðun.

Menntunargildi – Í frítímanum fást börn og unglingar við fjölbreytt og skapandi verkefni þar sem lögð er áhersla á virkni, frumkvæði og sköpun. Þátttaka í slíkum verkefnum færir unga fólkinu reynslu og þekkingu sem það býr að og getur yfirfært á samfélagið. Hér er ekki um formlegt nám að ræða heldur er lögð áhersla á reynslunám og óformlegt nám. Með óformlegu námi er átt við nám sem ekki á sér stað á vegum skilgreindra menntastofnana og endar með prófi. Í óformlegu námi er þó unnið að fyrirfram settum markmiðum og leiðbeinendur veita þann stuðning sem þarf til að þau náist innan ákveðins tímaramma. Í frístundastarfi á sér einnig stað svokallað tilviljanakennt nám en það er nám í gegnum viðfangsefni í daglegu lífi í tengslum við vinnu, fjölskyldu eða frítíma. Ekki er um að ræða skipulagða fræðslu hvað varðar markmið, námstíma eða stuðning og er yfirleitt ómeðvitað.

Afþreyingargildi – Að skemmta sér, hlæja og verja tíma í góðum hópi án sýnilegs markmiðs er mikilvægur hluti af lífinu og nauðsynlegt að skapa börnum, unglingum og ungu fólki tíma og aðstöðu til afþreyingar undir þessum formerkjum. Börn og unglingar hafa þörf fyrir að tilheyra hópi, eiga í samskiptum og njóta samveru með jafningjum. Þar að auki sýna rannsóknir fram á mikilvægi þess að börn og unglingar geti litið til annara fullorðinna, auk foreldra sinna, sem fyrirmynda og mynda við þá tengsl.

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Hans Hektor Hannesson
  Hans Hektor Hannesson

  Hans Hektor er hlutastarfsmaður og vinnur bæði í 10-12 ára starfinu og með unglingunum.

  • Hera Jónsdóttir
   Hera Jónsdóttir

   Hera er 100% starfsmaður sem vinnur á daginn og á kvöldin bæði í 10-12 ára starfinu og með unglingunum.

   • Sandra Lilja Björnsdóttir
    Sandra Lilja Björnsdóttir

    Sandra er hlutastarfsmaður og vinnur á kvöldin með unglingunum.

    • Hildur Björk Scheving
     Hildur Björk Scheving

     Hildur Björk Scheving er hlutastarfsmaður sem vinnur með unglingunum á kvöldin.

     • Birna Daðadóttir Birnir
      Birna Daðadóttir Birnir Aðstoðarforstöðumaður

      Birna hóf störf haustið 2017 sem aðstoðarforstöðumaður og er í 100% starfi og starfar bæði með 10-12 ára og unglingum.

      • Bjarni Þórðarson
       Bjarni Þórðarson Forstöðumaður

       Bjarni er forstöðumaður Tíunnar og hefur unnið í félagsmiðstöðinni síðan 2005. Bjarni vinnur með unglingunum og í 10-12 ára starfinu.

      Markmið

      Opnunartímar

       5. – 7. bekkur

      Mánudagar: 14:00-16:00 (skráning inn á http://arsel.is/tian/skraning/)

      Þriðjudaga: 14:00-16:00 (skráning inn á http://arsel.is/tian/skraning/)

      Miðvikudagar: 14:00-16:00 (skraning inn á http://arsel.is/tian/skraning/)

      Fimmtudaga: 14:00-16:00 (skráning inn á http://arsel.is/tian/skraning/)

      Föstudaga 14:00-16:00 (skráning inn á http://arsel.is/tian/skraning/)

      8.-10. bekkur

       Mánudagar: 12:45-14:00 og 19:30-22:00

      Þriðjudagar: 12:45-16:00 og 19:30-22:00

      Miðvikudagar: 12:45-14:00 og 19:30-22:00

      Fimmtudagar: 12:45-16:00 og 19:30-22:00

      Föstudagar: 12:45-16:00 og 19:30-23:00

      Contact Us

      We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

      Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt