Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Home » Forsíða – Tían » Um Tíuna

 Félagsmiðstöðin Tían

Félagsmiðstöðin Tían er ein af þremur félagsmiðstöðvum í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti sem starfrækt er af Árseli, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.
Lögð er á áherslu á samvinnu við skólana þrjá (Árbæjar,-Ártún oog Selásskóla) sem og foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga og er öllum að kostnaðarlausu nema annað sé auglýst. 
Félagsmiðstöðin Tían er staðsett í Árseli sem er við Árbæjartorg.  
Forstöðumaður Tíunnar er Bjarni Þórðarson. Hægt er að hafa samband við starfsmenn Tíunnar í gegnum netfangið tian@reykjavik.is og í síma 411-5810 eða senda á forstöðumann í netfangið bjarni.thordarson@reykjavik.is eða í síma 695-5041.

Leiðarljós og gildi

Leiðarljós í frístundastarfi

Börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

Gildi frístundastarfs 

Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi góður vettvangur fyrir uppeldisstarf þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Í frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni, virkni og þátttöku. Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum og unglingum skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og innihaldsríku starfi. Þar gefst jafnframt gott tækifæri til tómstundamenntunar þar sem frístundaráðgjafar fræða börn og unglinga um ávinning tómstundaiðkunar og hvernig hún getur haft áhrif á lífsgæði þeirra og lífsfyllingu.

 

Þríþætt uppeldisgildi frístundastarfs

Forvarnargildi – Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi í umsjá fagfólks í öruggu umhverfi hefur mikið forvarnargildi. Rannsóknir sýna að verulega hefur dregið úr reykingum og áfengis- og fíkniefnaneyslu hjá unglingum á grunnskólaaldri á undanförnum árum. Talið er að þátttaka í skipulögðu frístundastarfi hafi þar haft jákvæð áhrif, auk þess sem hún hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Með því að bjóða börnum og ungu fólki upp á jákvæð viðfangsefni í frítímanum með sterkum fyrirmyndum aukast líkur á því að þau kjósi heilbrigðan lífstíl og forðist áhættuhegðun.

Menntunargildi – Í frítímanum fást börn og unglingar við fjölbreytt og skapandi verkefni þar sem lögð er áhersla á virkni, frumkvæði og sköpun. Þátttaka í slíkum verkefnum færir unga fólkinu reynslu og þekkingu sem það býr að og getur yfirfært á samfélagið. Hér er ekki um formlegt nám að ræða heldur er lögð áhersla á reynslunám og óformlegt nám. Með óformlegu námi er átt við nám sem ekki á sér stað á vegum skilgreindra menntastofnana og endar með prófi. Í óformlegu námi er þó unnið að fyrirfram settum markmiðum og leiðbeinendur veita þann stuðning sem þarf til að þau náist innan ákveðins tímaramma. Í frístundastarfi á sér einnig stað svokallað tilviljanakennt nám en það er nám í gegnum viðfangsefni í daglegu lífi í tengslum við vinnu, fjölskyldu eða frítíma. Ekki er um að ræða skipulagða fræðslu hvað varðar markmið, námstíma eða stuðning og er yfirleitt ómeðvitað.

Afþreyingargildi – Að skemmta sér, hlæja og verja tíma í góðum hópi án sýnilegs markmiðs er mikilvægur hluti af lífinu og nauðsynlegt að skapa börnum, unglingum og ungu fólki tíma og aðstöðu til afþreyingar undir þessum formerkjum. Börn og unglingar hafa þörf fyrir að tilheyra hópi, eiga í samskiptum og njóta samveru með jafningjum. Þar að auki sýna rannsóknir fram á mikilvægi þess að börn og unglingar geti litið til annara fullorðinna, auk foreldra sinna, sem fyrirmynda og mynda við þá tengsl.

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Una Birna
  Una Birna

  Una Birna er komin aftur í starf Tíunnar og erum við spennt að vinna með henni þessa vorönnina. Una starfar á kvöldin með unglingunum.

  • Sandra Lilja Björnsdóttir
   Sandra Lilja Björnsdóttir

   Sandra er hlutastarfsmaður og vinnur á kvöldin með unglingunum.

   • Mikael Jóhannesson
    Mikael Jóhannesson

    Mikael eða Mikki eins og hann er iðulega kallaður er hlutastarfsmaður og starfar á kvöldin. Mikki er líka starfsmaður í frístundaheimilinu Töfrasel.

    • Hildur Björk Scheving
     Hildur Björk Scheving

     Hildur Björk Scheving er hlutastarfsmaður sem vinnur með unglingunum á kvöldin.

     • Birna Daðadóttir Birnir
      Birna Daðadóttir Birnir Aðstoðarforstöðumaður

      Birna hóf störf haustið 2017 sem aðstoðarforstöðumaður og er í 100% starfi og starfar bæði með 10-12 ára og unglingum.

      • Júlíus Jóhannesson
       Júlíus Jóhannesson Frístundaleiðbeinandi

       Júlli hóf störf í ársbyrjun 2016 og er í 50% starfi. Júlli vinnur bæði með 10-12 ára á daginn og unglingum á kvöldin.

       • Hjörleifur Steinn Þórisson
        Hjörleifur Steinn Þórisson Frístundaleiðbeinandi

        Hjörleifur eða Hjölli eins og hann er kallaður vinnur í 100% starfi. Hann vinnur á daginn og kvöldin með unglingum og í 10-12 ára starfinu.

        • Bjarni Þórðarson
         Bjarni Þórðarson Forstöðumaður

         Bjarni er forstöðumaður Tíunnar og hefur unnið í félagsmiðstöðinni síðan 2005. Bjarni vinnur með unglingunum og í 10-12 ára starfinu.

        Markmið

        Opnunartímar

         5. – 7. bekkur

        Mánudagar: 14:00-16:00 (skráning inn á www.fristund.is)

        Miðvikudagar: 14:00-16:00 (skraning inn á fristund.is)

        8.-10. bekkur

         Mánudagar: 17:00-19:00 og 19:30-22:00

        Miðvikudagar: 17:00-19:00 og 19:30-22:00

        Föstudagar (annan hvern): 19:30-23:00

        Contact Us

        We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

        Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt